Femme Fatale


C H A M P I O N       P O L S K I

F A J K A    z   B a ł a ł a j k i

*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     STANDARDOWY    ( N )


3 lata

W   1994 r.   zapoczątkowała   hodowlę   " Mała     Amantka "


Urodziła   cztery   mioty   :


ur.   04. 05. 1995 r.   "  A  "

      ASSAN - a     Małego   Amanta
  AVANTI-ego    Małego   Amanta
  AVOCADO      Małego   Amanta


ur.   29. 02. 1996 r.   "  B  "

  BONITĘ        Małą   Amantkę
  BALBINĘ       Małą   Amantkę
BEAUTIFULA   Małego   Amanta


ur.   12. 09. 1997 r.   "  C  "

CARIOKĘ                    Małą   Amantkę
CALINECZKĘ            Małą   Amantkę
CHANEL - kę               Małą   Amantkę
CHANTAL - kę             Małą   Amantkę
CASANOVĘ               Małego   Amanta


ur.   13. 07. 1998 r.   "  D  "

DON       DIEGA             Małego   Amanta
DON       JUANA             Małego   Amanta
DON      KICHOTA         Małego   Amanta
DAMĘ   KAMELIOWĄ     Małą   Amantkę


*  *  *  

Do  najbardziej  znanych  Jej  dzieci  należą  :


CHAMPION   POLSKI     BEAUTIFUL   Mały   Amant

MŁODZIEŻOWY     CHAMPION     POLSKI
CHAMPION   POLSKI     BONITA
  Mała   Amantka

MŁODZIEŻOWY     CHAMPION     POLSKI
CHAMPION   POLSKI    CHANEL
    Mała    Amantka

MŁODZIEŻOWY   CHAMPION   POLSKI     BALBINA   Mała   Amantka

MŁODZIEŻOWY   CHAMPION   POLSKI ,  CHAMPION   POLSKI
V - ce   ZWYCIĘZCA   EUROPY
V - ce   ZWYCIĘZCA   EUROPY   ŚRODKOWEJ   i  WSCHODNIEJ
3  x   ZWYCIĘZCA    KLUBU     JAMNIKA   w   POLSCE   !!!
DAMA   KAMELIOWA   Mała   Amantka


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !