Femme Fatale


LAVENDA  z  Końskiego  Raju  FCI

C H A M P I O N       P O L S K I


*  *  *  

LAVENDA 4 lata


*  *  *  

LAVENDA 5 lat


*  *  *  

LAVENDA 5 lat


p e d i g r e e   -   r o d o w ó d

LAVENDA   z   Końskiego   Raju -   niestety   nie   ma   czasu   na   karierę
wystawową,   ponieważ   zajmuje   się   głównie   wychowywaniem   dzieci.


*  *  *  

Urodziła   cztery   mioty :ur.   03.11.2001 r.    " S "

SEXBOMBĘ                             Małą     Amantkę
SUNSHINE 'a                         Małego   Amanta


*  *  *  *  *  *  

ur.   04.10.2002 r.    " F "

FEMME     FATALE                 Małą      Amantkę
FOR     YOU                                Małego    Amanta
FAIR   PLAY 'a                           Małego    Amanta
FLAMENCA  in  VEGAS          Małego    Amanta


*  *  *  *  *  *  

ur.   14.10.2004 r.    " M "

   E v a s i o n                                 MISS     POLONIĘ
E v a s i o n                                 MONĘ       LISĘ
                E v a s i o n                                 MISTER     UNIVERSE 'a


*  *  *  *  *  *  

ur.   16.05.2006 r.    " I "

E v a s i o n                       ISABELLE


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !