Femme Fatale

P o l s k a


ZWIAZEK   KYNOLOGICZNY   w   Polsce

KLUB   JAMNIKA   w   Polsce


Evasion   na   FACEBOOK 'uPODAJ   ŁAPĘLizus Maksimus - Jamnik Długowłosy Miniaturowy i Króliczy

z   Dworu   Diany  -  Jamnik  Króliczy  i  Miniaturowy

Santander - Jamnik Długowłosy Miniaturowy i Króliczy

* * * 

k o n t a k t :

mobile :   + 48  506360625

lub

evasion.lucy@gmail.com


Copyright 2004 by


Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
All  Rights  Reserved   !