Femme Fatale

m  i  o  t      " A "

Przyszedł   na   ¶wiat     4. 05. 1995 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


  FAJKI   z   B a ł a ł a j k i   :     C H A M P I O N K I     P O L S K I

  A R E S A   z   Lu¶kowa

*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     STANDARDOWY   ( N )


Assan  Avanti  Avocado

A S S A N ,      A V A N T I     i     A V O C A D O

*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !