Femme Fatale

m  i  o  t      " F "

              Przyszedł   na   świat     03. 10. 2002 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


LAVENDY  z   Końskiego   Raju  :       C H A M P I O N K I     P O L S K I

R e n e s s a n s     O R L A N D A :       M U L T I C H A M P I O N A       I N T E R C H A M P I O N A
                                                               MŁODZIEŻOWEGO     ZWYCIĘZCY     ŚWIATA     ( JWS )
                                                               MŁODZIEŻOWEGO     ZWYCIĘZCY     EUROPY     ( EJS )
                                                               MŁODZIEŻOWEGO     CHAMPIONA     ROSJI

                                CHAMPIONA  :
                                        ROSJI   SŁOWACJI   LITWY   ŁOTWY   ESTONII   UKRAINY   BIAŁORUSI

                                                              V  -  ce     ZWYCIĘZCY   EUROPY   ŚRODKOWEJ   i   WSCHODNIEJ
                                      V  -  ce     ZWYCIĘZCY     N O R D I C   -   W I N N E R
                                        ZWYCIĘZCY     KLUBU     JAMNIKA   w   ROSJI   !!!

*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     MINIATUROWY     ( M )


*  *  *  
9 tygodni

w   " buszu " . . .

*  *  *  
 6 tygodni

F O R    Y O U ,     F A I R     P L A Y     i     F L A M E N C O

*  *  *  
9 tygodni

z     lewej  :
F O R     Y O U ,    F A I R     P L A Y ,     F L A M E N C O

*  *  *  
F E M M E  F A T A L E

F E M M E     F A T A L E

*  *  *  
9 tygodni

z     lewej  :
F A I R     P L A Y ,     F O R    Y O U ,
    F L A M E N C O   in   V E G A S ,     F E M M E     F A T A L E

*  *  *  
9 tygodni

F A I R     P L A Y ,     F O R    Y O U ,
    F L A M E N C O   in   V E G A S ,     F E M M E     F A T A L E

*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !