m  i  o  t       " L "


*  *  *  

Przyszedł   na   świat     17. 11. 2005 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


QUOMTESS  vom  Rainerschlössl

J A Z Z       C o r i g e n t i a


*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     MINIATUROWY   ( M )


*  *  *  
3 miesiące

rodzina   w   komplecie   -   od   lewej :

E v a s i o n    LANCELOT
JAZZ    Corigentia
E v a s i o n    LORELEI
E v a s i o n    LANCASTER
QUOMTESS   vom   Rainerschlössl.


*  *  *  
10 tygodni

E v a s i o n     LANCELOT   -   2,5 m

*  *  *  
10 tygodni

E v a s i o n     LANCELOT   -   2,5 m

*  *  *  

LANCELOT     w     n o w y m     d o m u


3 miesiące
*  *  *  
3 miesiące
*  *  *  
3 miesiące
*  *  *  
foto: Dorota Masiewicz

E v a s i o n     LANCELOT   -   3 miesiące

*  *  *  
LANCELOT 6 m-cy

LANCELOT   ze   swoim   kompanem   YABADABADOO   Kalokagathia Fai
z   wizytą   w   hodowli   "Dagnasta"

*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !