m  i  o  t       " O "


*  *  *  

Przyszedł   na   świat     28. 02. 2008 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


QUOMTESS   vom   Rainerschlössl           CHAMPION     POLSKI
                                                                    ZWYCIĘZCA     KLUBU     JAMNIKA   2006r


YABADABADOO   Kalokaghatia   Fai     I N T E R C H A M P I O N
                                                                    C H A M P I O N     " WUT "
                                                                    C H A M P I O N     P O L S K I
                                                                    Z W Y C I Ę Z C A     K L U B U     J A M N I K A
  2004r
                                                                    MŁODZIEŻOWY     CHAMPION     POLSKI*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     MINIATUROWY   ( M )   i   KRÓLICZY   ( Kt )*  *  *  

Razu   pewnego,   tuż   przed   odjazdem   OLIVIA   i   ODETTE
" dorwały "   nieszczęsną   krowę......


           *  *  *  


Nasze   " dziewczynki"   OLIVIA   i   ODETTE   skończyły   właśnie   7   tygodni
i   wyglądają . . . .   mniej   więcej   tak.   :)

           *  *  *  

   OLIVIA i ODETTE - 7 tyg.

Evasion   ODETTE   w   wieku   6   tygodni

*  *  *  

   OLIVIA i ODETTE - 7 tyg.

Evasion   OLIVIA   i   ODETTE   w   wieku   6   tygodni

*  *  *  

   

Evasion   OLIVIA   i   ODETTE   skończyły   już   5   tygodni !

*  *  *  

   

K o n i c z y n a     z     córeczkami


*  *  *  

2   tygodnie

   2 tygodnie

E v a s i o n     ODETTE     i     maleńka     E v a s i o n     OLIVKA*  *  *  

   ODETTE 4 doba

E v a s i o n     ODETTE*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !