Femme Fatale

m  i  o  t      " S "

              Przyszedł   na   świat     04. 11. 2001 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


LAVENDY  z  Końskiego  Raju  :       C H A M P I O N K I     P O L S K I

WINNERA   della   C a n t e r a n a  :   I N T E R C H A M P I O N A       M U L T I C H A M P I O N A

                                             CHAMPIONA :     CZECH     SŁOWACJI     POLSKI     NIEMIEC
                                          ZWYCIĘZCY  :     CZECH     SŁOWACJI     POLSKI     NIEMIEC
                                          ZWYCIĘZCY    EUROPY   ( ES )    ZWYCIĘZCY    ŚWIATA   ( WS )

*  *  *  

JAMNIK   DŁUGOWŁOSY   MINIATUROWY   i   KRÓLICZY   ( M ) ( Kt )


*  *  *  
 4 tygodnie

W   tym   miocie  " upodobała "  sobie   małego  S U N S H I N A ,
którego   poprostu   nie   spuszczała   z   oczu.

*  *  *  
10 tygodni

S E X B O M B A     i     S U N S H I N E   -   zalotny   Mały   Amant

*  *  *  
10 tygodni

S E X B O M B A     i     S U N S H I N E   -   zalotny   Mały   Amant

*  *  *  
10 tygodni

S E X B O M B A     i     S U N S H I N E

*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !