Femme Fatale


R e n e s s a n s     ORLANDO


I N T E R C H A M P I O N       M U L T I C H A M P I O N
MŁODZIEŻOWY     ZWYCIĘZCA     ŚWIATA   ( JWW )
MŁODZIEŻOWY     ZWYCIĘZCA     EUROPY   ( EJS )
MŁODZIEŻOWY     CHAMPION     ROSJI

CHAMPION :

ROSJI     SŁOWACJI     LITWY     ŁOTWY     ESTONII     BIAŁORUSI     UKRAINY

V  -  ce   ZWYCIĘZCA     CENTRALNEJ     i     WSCHODNIEJ     EUROPY
V  -  ce     ZWYCIĘZCA     N O R D I C  -  W I N N E R

*  *  *  
Renessans ORLANDO

CACIB   x  6     CAC   x   30     BOB   x   30     BOG   x   10
BIS  -   I   II   III   miejsce

*  *  *  
Renessans ORLANDO

*  *  *  
Renessans ORLANDO

*  *  *  
Renessans ORLANDO


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !