Femme Fatale

wybór  Najlepszego   Psa  w  Rasie

( od   lewej )  na   ringu  :

REFLEX     Tir - Bay     z   klasy   Championów
BEAUTIFUL     Mały  Amant     z   klasy   Otwartej
JASON   from   Silly's   Home       z  klasy  Użytkowej


Rzeszów 96 r

*  *  *  
Zwycięzca 9-letni JASON

i    Best   of   Group   !!!


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !