Femme Fatale

KRAJOWA   WYSTAWA   PSÓW   RASOWYCH

R z e s z ó w    1996 r.

BOG! Rzeszow 96r

Sędzia  p.  Maria  Krynicka  wyróżniła  JASONA  I - miejscem  na  Best  of  Group!

*  *  *  
BOG! Rzeszow 96r


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !