Femme Fatale


T r i a s     WINNIFRED

*  *  *  

I N T E R C H A M P I O N       M U L T I C H A M P I O N

MŁODZIEŻOWY   CHAMPION   CZESKIEJ   REPUBLIKI
MŁODZIEŻOWY   CHAMPION   SŁOWACJI


CHAMPION   :

CZESKIEJ     REPUBLIKI     SŁOWACJI     POLSKI
ZWYCIĘZCA     KLUBU     JAMNIKA   1999 r.
ZWYCIĘZCA     KLUBU     JAMNIKA   2000 r.  
NAJLEPSZY     PIES     KLUBOWEJ     WYSTAWY   1998 r.
ZWYCIĘZCA     WYSTAWY     SPECJALISTYCZNEJ     JAMNIKÓW
ZWYCIĘZCA     CZESKIEJ     REPUBLIKI
ZWYCIĘZCA     SŁOWACJI

CHAMPION   CHAMPIONÓW  !!!

*  *  *  

BIS  x  3     BIG  x  12     BOB  x  18

*  *  *  

*  *  *  


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !