Femme Fatale

m  i  o  t      " B "

              Przyszedł   na   świat     29. 02. 1996 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


  FAJKI   z   B a ł a ł a j k i  :         C H A M P I O N K I     P O L S K I

  JASONA   from   Sill's   Home  :   I N T E R C H A M P I O N A     C H A M P I O N A :

                                                       CZECHOSŁOWACJI   i   POLSKI
                                                       MŁODZIEŻOWEGO     ZWYCIĘZCY     EUROPY
                                                       ZWYCIĘZCY     KLUBU     CZECHOSŁOWACJI
                                                       ZWYCIĘZCY     KLUBU     POLSKI


*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     STANDARDOWY     ( N )


6 tygodni

B E A U T I F U L   i   B O N I T A

*  *  *  
6 tygodni

B E A U T I F U L ,    B A L B I N A

*  *  *  
7 tygodni

B O N I T A     i     B E A U T I F U L

*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !