Femme Fatale

m  i  o  t      " D "

              Przyszedł   na   świat     13. 07. 1998 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


  FAJKI   z   B a ł a ł a j k i  :         C H A M P I O N K I     P O L S K I

  JASONA   from   Sill's   Home  :   I N T E R C H A M P I O N A     C H A M P I O N A :

                                                       CZECHOSŁOWACJI   i   POLSKI
                                                       MŁODZIEŻOWEGO     ZWYCIĘZCY     EUROPY
                                                       ZWYCIĘZCY     KLUBU     CZECHOSŁOWACJI
                                                       ZWYCIĘZCY     KLUBU     POLSKI


*  *  *  

JAMNIK   DŁUGOWŁOSY   STANDARDOWY   ( N )


8 tygodni

D O N     J U A N ,    D O N     D I E G O ,    D A M A    K A M E L I O W A

*  *  *  
8 tygodni

 naprawdę     dłuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugi     jamnik ...

*  *  *  
 10 tygodni

D O N     J U A N     i    D A M A     K A M E L I O W A

*  *  *  
10 tygodni

D O N     J U A N     Mały   Amant

*  *  *  
10 tygodni

D O N     D I E G O     Mały   Amant

*  *  *  
10 tygodni

D O N     J U A N     i     D O N     D I E G O

*  *  *  
10 tygodni

D O N     J U A N     i     D O N     D I E G O

*  *  *  
10 tygodni

D O N     J U A N     i     D O N     D I E G O

*  *  *  
 10 tygodni

D O N     D I E G O     Mały     Amant

*  *  *  

Dama  Kameliowa  Mała Amantka

D A M A    K A M E L I O W A   Mała   Amantka


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !