m  i  o  t      " M "


*  *  *  

Przyszły   na   świat     14. 10. 2004 r.   ze   skojarzenia   mojej   suki :


LAVENDY  z   Końskiego   Raju  :       C H A M P I O N K I     P O L S K I

T r i a s     W I N N I F R E D A    :     M U L T I C H A M P I O N A       I N T E R C H A M P I O N A

MŁODZIEŻOWEGO   CHAMPIONA   CZESKIEJ   REPUBLIKI
MŁODZIEŻOWEGO   CHAMPIONA   SŁOWACJI

CHAMPIONA  :

CZESKIEJ     REPUBLIKI     SŁOWACJI     i     POLSKI
ZWYCIĘZCY     KLUBU   
1999r.   ZWYCIĘZCY     KLUBU    2000r.
NAJLEPSZEGO     PSA     KLUBOWEJ     WYSTAWY    1998r.
ZWYCIĘZCY     WYSTAWY     SPECJALISTYCZNEJ
ZWYCIĘZCY     CZESKIEJ     REPUBLIKI
ZWYCIĘZCY     SŁOWACJI

CHAMPIONA     CHAMPIONÓW   !


*  *  *  

JAMNIK   DŁUGOWŁOSY   MINIATUROWY   i   KRÓLICZY   ( M )   ( Kt )


*  *  *  
9 miesięcy

Jeszcze  trochę  rozjeżdżają  się   nam nogi.

*  *  *  
5 lat

E v a s i o n MISS   POLONIA   -   5   lat
Za   fotkę   bardzo,   bardzo   dziękujemy   Pawłowi   Kwapniewskiemu!

*  *  *  
foto: Lenka Fairaislova

E v a s i o n   MISTER  UNIVERSE   11 miesięcy


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !