Femme Fatale


FOR  YOU   Mały   Amant

C H A M P I O N         P O L S K I
C H A M P I O N         R O S J I
!!!

DYPLOM   I   stopnia   ( 83/100 pkt.)   Konkursu   Tropowców  -  OĆWIEKA   2005r
DYPLOM   I   stopnia   ( 86/100 pkt.)   Konkursu   Tropowców  -  TUCHOLA   2006r

*  *  *  

JAMNIK     DŁUGOWŁOSY     MINIATUROWY     ( M )   33 cm

Wystawa Psów Myśliwskich w TUCHOLI 2006 r


*  *  *  
4 lata


( Renessans ORLANDO   x   LAVENDA  z  Końskiego Raju FCI )

FOR  YOU   Mały   Amant   dopiero   w   2004 r.  rozpoczął   swoją   drogę
do  CHAMPIONATU   POLSKI  i  zakończył  ją  po  upływie  wymaganego  czasu,
17   kwietnia   2005 r.   przy   okazji   wygrywając   grupę   IV !!!   na :

K r a j o w e j    W y s t a w i e    P s ó w    M y ś l i w s k i c h    w    LUBLINIE

i   zajmując   " z   rozpędu "   3 miejsce   na   Best   In   Show!
( s.  Henryk   Fonfara  -  Polska )

*  *  *  *  *  *  

Rozpoczął   też   " niebanalnie "  :  na   Międzynarodowej   Wystawie   Psów
Rasowych   w   Łodzi   2004 r.   gdzie   zdobył :   CWC   NPwR   oraz   CACIB.
( s.   Hans W . Müller - Szwajcaria )

Był   to   niewątpliwie   ogromny   sukces   dla   młodego   FOR   YOU,   zwłaszcza  że
w   porównaniu   pokonał   jednego   z   najpiękniejszych   psów   miniaturowych
w   Polsce   Champ.  PL   EXTRAORDINARY   MAN - a   Corigentia   oraz
  jego   miotowego   brata   Ch.Mł.PL   Champ.  Polski   ED - a   Corigentia.

            SERDECZNIE   GRATUJEMY  !!!  i  życzymy  Mu  dalszych  sukcesów !!!               

*  *  *  
3 lata


*  *  *  

FOR   YOU   jest   jamnikiem . . .
. . . jak   najbardziej   użytkowymTuchola 2006r


Wraz   ze   swoją   właścicielką   i   menerem   p.  Elżbietą  Szyc
bierze   udział   w   konkursach   myśliwskich,   bo   . . .


*  *  *  

Tuchola 2006r


lubi   sobie   " pobuszować "  . . .


*  *  *  

Tuchola 2006r


by   potem,   solidnie   odpocząć   . . .


*  *  *  

Tuchola 2006r


. . . aż   do   następnego   razu.FOR   YOU   jest  także   świetnym  reproduktorem !


Poniżej   jego   dwie   córki,   z   miotu   z   MINERWA   Dagnasta,
w   którym   urodziło   się   siedem !   szczeniąt


                     


Fotki   dzięki   uprzejmości   p.   Dariusza   Karaska,   za   które
SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY !*  *  *  

FOR   YOU     Mały   Amant    ( M )   33 cm

Właściciel :   ELŻBIETA   SZYC   Warszawa - PL

+ 48 22 6241538    mobile :   + 48 603123424


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !