Wystawy

  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004


*   *  *  

N o w i n k i     2006 rok    16/12/2006   -   Z   rado¶ci±  informuję,   że   w   końcu   doczekali¶my   się   szczeni±t,   ze   skojarzenia :
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer   i   młodziutkiego   E v a s i o n     LANCELOTA
        Dzisiaj   przyszło   na   ¶wiat   3 chłopców   i  1 dziewczynka,   wszystkie   dzieci   s±   piękne   i   rude!
        Suczka   jest   już   zarezerwowana!   Przyjmuję   zamówienia   na   pieski!1 doba    1/12/2006   Nasza   GALERIA   ¦WIˇTECZNA   została   uruchomiona !  Serdecznie   zapraszamy!


P o n a d t o,   do   pobrania   nowe   bannery   naszej   hodowli !
    27/11/2006   -   Zainteresowanych   szczeniętami   informuję,   że   około   połowy   grudnia  2006r
        spodziewamy   się   miotu,  ze  skojarzenia  mojej  króliczej  Champion Młodzeży PL   Champion Polski
       
CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer   i   miniaturowego    E v a s i o n     LANCELOTA !
        Zainteresowanych   szczeniętami   z   tego   skojarzenia,   proszę   o   kontakt.    9/11/2006   -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   na  :

WORLD DOG SHOW POZNAŃ   2006r

... choć,   nie   odnie¶li¶my   spektakularnych   sukcesów,
nasza   niewielka,   domowa   hodowla,   również   zaznaczyła   swoj±   obecno¶ć !!!


    Największy   sukces   odniosła   młodzieżowa   suczka    E v a s i o n    LORELEI
która   zajęła   III   miejsce   w   konkurencji   12 suk!!!
. . . zostawiaj±c   za   sob±   suczki   m.in.:   z   Polski,   Niemiec,   Danii   i   Rosji !!!


a   jej   matka   :


    CH. PL   QUOMTESS  vom  Rainerschlössl   zajęła   IV   lokatę!   w   konkurencji   10   suk !!!
wyprzedzaj±c   m.in.   CHAMPIONKI   z :   Polski,   Czeskiej   Republiki   i   Rosji !!!

WS   została   suczka,   jednak   z   polskiej   hodowli:   KOBRA   Tetris !!!

. . . z   czego   bardzo   się   cieszymy   i   SERDECZNIE   GRATULUJEMY   wła¶cicielce !!!sędzia :   Patricia   Nemirovsky - Alsina   ( RA )   ARGENTYNANaszym ' chłopcom'   poszło   tylko   nieco   gorzej  ... i   tak :

E v a s i o n    LANCELOT  w  kl.  Młodzieży  znalazł się  w pierwszej  szóstce  na  17  psów !!!


. . . jego   ojciec


JAZZ    Corigentia  w  kl.  Championów  także  znalazł  się  w  czołowej  szóstce  na  12 psów !!!


Jako   że,   na   ¦wiatow±   Wystawę   Psów   Rasowych   w   Poznaniu,
stawiły   się   ' sławy '   z   czołowych   hodowli   ¶wiatowych
i   przyszło   nam   '  walczyć '  z   najlepszymi   psami,
uważamy  tę  Wystawę  za  wyj±tkowo  udan± !!!


Naszym   przyjaciołom   oraz   kibicom   SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY!!!*   *  *  *   *  *  *   *  *  

    1/10/2006   -   Na Krajowej Wystawie Psów Rasowych w  NOWYM  DWORZE  MAZOWIECKIM
        nasz±  hodowlę  reprezentowało  rodzeństwo   E v a s i o n    LORELEI  i  E v a s i o n    LANCELOT.
        Oba  pieski   otrzymały   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY.   Gratulujemy   ich   wła¶cicielkom !!!
       ( s.   Dorota   Pawlikowska - Rosół   -   Polska )


    23-24/09/2006   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h   -   WROCŁAW
        QUOMTESS  vom  Rainerschlössl     ( M )     CWC      res. CACIB
       ( s. Marek   Lewandowski   -   Polska )


    15/09/2006   -   Uzupełnienie   podstrony   naszego   miotu   I.


    9/09/2006   -   Z  rado¶ci±  informuję,  że  na  Krajowej  Wystawie  Psów  Rasowych  w   WARSZAWIE
       E v a s i o n     LORELEI    otrzymała   swoje   pierwsze   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY
       ( s.   Karolina   Wójcik   -   Polska )


    24/08/2006   -   Nowe  fotki   E v a s i o n     LANCELOTA   wieku  9  m-cy.   ( podstrona " miot L " ),
       za   które   serdecznie   dziękujemy   wła¶cicielce   LANCELOTA   pani   Aleksandrze   Sękowskiej !


    20/08/2006   -   K r a j o w a      W y s t a w a       P s ó w       R a s o w y c h     -     RZESZÓW
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer     ( Kt )     CWC     NSwR     BOB !
        Z  rado¶ci±  informuję,  że  w  dniu  dzisiejszym   CHANELL  ukończyła  CHAMPIONAT  POLSKI !!!
        ( s. Małgorzata   Lewandowska  -  Polska )

                FOR   YOU   uzyskał    CHAMPIONAT   ROSJI  !!!          

CHAMPION POLSKI, CHAMPION ROSJI   FOR YOU   Mały   Amant   wł. Elżbieta SZYC


    22-23/07/2006   -   K l u b o w a      W y s t a w a       J a m n i k ó w     -     KALININGRAD
        FOR  YOU  Mały   Amant     ( M )     w   klasie   Użytkowej   uzyskał   CWC   spełniaj±c   warunki
        uzyskania   CHAMPIONATU   ROSJI !!!   SERDECZNIE   GRATULUJEMY   jego   wła¶cicielce
        pani    ELŻBIECIE    SZYC    z    Warszawy !!!
        ( s. Aleksandra   Sękowska  -  Polska )


    16/07/2006   -   K r a j o w a      W y s t a w a       P s ó w       M y ¶ l i w s k i c h     -     TUCHOLA
        FOR  YOU  Mały   Amant     ( M )     CWC   NPwR   BOB !   DYPLOM   I   stopnia   ( 86/100 pkt.)
        Z   rado¶ci±   informuję,   że   FOR   YOU   uzyskał   86 pkt   i  tylko   przez   wrodzon±   kulturę
        nie   oszczekał   dzika,   wobec   czego   nie   uzyskał   maksymalnej   ilo¶ci   punktów.
        ( s. Andrzej   Jakubowski  -  Polska )


    24-25/06/2006   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   KRAKÓW
        QUOMTESS  vom  Rainerschlössl     ( M )     CWC    NSwR     CACIB !
       ( s. Yochai   Barak   -   Izrael )


*   *  *  CH.PL ZWYCIĘZCA KLUBU 2006r QUOMTESS vom Rainerschlössl       CH.PL ZWYCIĘZCA KLUBU 2006r QUOMTESS vom Rainerschlössl


    3/06/2006   -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   na   K L U B O W E J    W Y S T A W I E    J A M N I K Ó W
        WROCŁAW   -   ¦ r o d a   ¦ l ± s k a    nasza    miniaturowa   QUOMTESS   vom   Rainerschlössl
        ukończyła   CHAMPIONAT   POLSKI !!!   oraz   zdobyła   zaszczytny   tytuł :  ZWYCIĘZCY   KLUBU !!!
       ( s. Gianfranco   Bauchal - Italia )

        a   jej   półroczny   syn   w   klasie   szczeni±t :

        E v a s i o n    LANCELOT   dostał   ocenę   wybitnie   obiecuj±cy !   SERDECZNIE   GRATULUJEMY !!!
       ( s. Gianfranco   Bauchal - Italia )


        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer     ( Kt )   CWC    ( s. Janusz   Opara - Polska )


*   *  *  

    24/05/2006   -   Z   dniem   8.06.2006   nasza   strona   zmieni   adres .   Szukajcie   nas   na :

                                                        http://www.evasion.superhost.pl


*   *  *  

    16/05/2006   -   Zainteresowanych    informuję,   że   ze   skojarzenia :   LAVENDY   i   VICA
        urodziła  się   tylko   jedna,   ale   za  to   bardzo   piękna   suczka !!!   Jest   już   zarezerwowana.


    Z   rado¶ci±   informuję,   że   ok.   10 - go   maja   oczekujemy   narodzin   szczeni±t   ze   skojarzenia :
        miniaturowej   CH.PL   LAVENDY   z   Końskiego   Raju    i   najbardziej   utytuowanego   w   Polsce
        króliczego   jamnika   długowłosego     Int.Ch   Multi.Ch   Ch.VDH   Ch. DTK   Ch. S   Ch.PL   Ch.Rus
        Mł.Ch.Pl   2x Zw.PL     t r z y k r o t n e g o !!!   Z W Y C I Ę Z C Y    K L U B U    VICO   Krestos
        Już   przyjmuję   zamówienia   na   szczenięta  -   z   tego   skojarzenia !


    24 - 26/03/2006   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h   -   KATOWICE
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer     ( Kt )     CWC   res. CACIB
       ( s. Gabor   Korózs - Hungary )

    12/03/2006   Dodałam     stronę   miotu   " L "   do   rozdziału   "   M i o t y  "

    18/02/2006   Jeszcze  tylko  ostatnia  wspólna,  rodzinna  fotografia  i  nasze  dzieci  pojechały  w  ¶wiat ...  3 miesi±ceod   lewej :

LANCELOT,   JAZZ  Corigentia,   LORELEI,   LANCASTER  i  QUOMTESS  v. Rainerschlössl.


*   *  *  

    5/02/2006   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   RZESZÓW
        QUOMTESS  vom  Rainerschlössl   ( M )   CWC   NSwR   BOB !   BOG   II   miejsce !  
       ( s. Marek   Lewandowski - Polska )


    5/02/2006   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   RZESZÓW
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer   ( Kt )   CWC   NSwR   BOB !
       ( s. Marek   Lewandowski - Polska )


p o w r ó t


*   *  *  

k o n t a k t :

mobile :  + 48  506360625

lubCopyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !