Wystawy

 '21  '20  '19  '18  '17  '16  '15  '14  '13  '12  '11  '10  '09  '08  '07  '06  '05


*   *  *  

N o w i n k i     2004 rok    18/12/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   UKRAINA
       FLAMENCO   in  VEGAS     Mały   Amant   -  CAC   NPwR   CACIB   BOB
       (s.  A.  Szafir   -   Ukraina )    ( M )     Miło  mi  poinformować,  że  FLAMENCO   ukończył   właśnie
       CHAMPIONAT   UKRAINY.

    11/12/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ROSJA
       FLAMENCO  in  VEGAS     Mały   Amant - CW   CAC   NPwR   CACIB   BOB
       (s.  O.  Staunskjer   -   Dania )    ( M )

    5/12/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   LITWA
       FLAMENCO   in  VEGAS     Mały   Amant   -   CAC   NPwR   BOB   BIG  II
       (s.  G.  Joneliene   -   Litwa )    ( M )

    4/12/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   LITWA
       FLAMENCO  in  VEGAS     Mały   Amant   -   CAC   NPwR   CACIB   BOB
       BIG II   (s.  T.  Sarmont   -   Białoruś )    ( M )

    1/12/2004  -  Nasza   GALERIA   ŚWIĄTECZNA   została   uaktualniona.

    28/11/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ARCHANGIELSK
       FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant  -  CW   NPwR   BOB   BIG II
       (s.  L.  Czistakowa   -   Moskwa - Rosja )    ( M )

    28/11/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ARCHANGIELSK
       FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant  -  CW   NPwR   BOB   BIS II
       (s.  M.G.  Kowalenko   -   Sankt  Petersburg - Rosja)    ( M )

    21/11/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   MOŁDAWIA
       FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant  -  CAC   CACIB   NPwR   BOB
       (s.  M .  Urosevic   -   Serbia )    ( M )

    20/11/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   MOŁDAWIA
       FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant  -  CAC   CACIB    ( M )
       (s.  A .  Todorov   -   Bułgaria )

    18/11/2004  -  Nasze  szczenięta   mają   już  5 tygodni   i   nowe   zdjęcia .

    7/11/2004  -  FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant  -  NOWOSIELKI

                          DYPLOM   II - go  stopnia   KONKURSU   TROPOWCÓW


    30/10/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h    -  ESTONIA
       FLAMENCO   in   VEGAS   Mały   Amant   otrzymuje   CAC   BOB   BIG !!!  oraz  tytuł :
       CHAMPIONA   ESTONI   ( M )   (s . L. Hannisti - Estonia )

    23/10/2004  -  S P E C J A L I S T Y C Z N A   W Y S T A W A   J A M N I K Ó W  -  RYGA   (Litwa)
       FLAMENCO   in  VEGAS   Mały   Amant   CAC   BOB   BIS !!!   i  tytuł  CHAMPIONA   LITWY
       ( M )   a   także   tytuł   :   NAJLEPSZEGO   JAMNIKA   WYSTAWY  SPECJALISTYCZNEJ !
       (s . L. Zake - Litwa )   Serdecznie  gratulujemy  Svetlano !

    17/10/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     -   CZĘSTOCHOWA
       SEXBOMBA    Mała   Amantka   CWC   NSwR   BOB !   BOG !!!   ( M )
       ( s . Grażyna   Olender - Polska )

    Hodowla   " E v a s i o n "    z   radością   informuje,   że   14/10/2004
       CH.PL   LAVENDA  z   Końskiego   Raju   FCI   urodziła   2   suczki   i   1   pieska.
       Wszyscy   czują   się   doskonale.   Ojcem  " dzieci "  jest :   MultiCh.   InterCh.   Trias   WINNIFRED.


foto Lenka Fairaislova


    10/10/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h    -     ZABRZE
       SEXBOMBA    Mała   Amantka   CWC   NSwR   ( M )    ( s. Stefan   Stefik - Słowacja )

    17/10/2004  -  K L U B O W A   W Y S T A W A   J A M N I K Ó W   -   MIŃSK   (Białoruś)
       FLAMENCO   in   VEGAS   Mały   Amant   który  posiada  już  tytuł :   MŁODZIEŻOWEGO
       ZWYCIĘZCY   KLUBU  BIAŁORUSI  otrzymuje   dodatkowo  tytuł  ZWYCIĘZCY  KLUBU  JAMNIKA
       BIAŁORUSI   ( M )   (s . N.E Sedich - Rosja )

    25-26/09/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a   W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  WROCŁAW
       SEXBOMBA    Mała  Amantka   CWC   CACIB   NSwR   BOB !   BOG   III   ( M )
       ( s. Jan   Sochalski - Polska )

       FAIR   PLAY   Mały   Amant   CWC   CACIB   NPwR     ( M )   ( s . Jan   Sochalski - Polska )


    12/09/2004  -  Klubowa   Wystawa   Jamników   -   TORUŃ


    12/09/2004  -  K l u b o w a     W y s t a w a     J a m n i k ó w   -   TORUŃ
       SEXBOMBA    Mała  Amantka   -   ZWYCIĘSTWO   KLUBU !!!     NSwR   CWC   ( M )
       ( s. Barbara   Larska - Polska )
*
       ZACHCIANKA   z  Końskiego  Raju  FCI   otrzymuje   swoje   kolejne   i   zarazem     ostatnie CWC  - ( Kt )
       ( s . Barbara   Larska - Polska )   i   tym   optymistycznym   akcentem,   żegna   się   ze   wszystkimi  swoimi
       sympatykami,   którzy   wiernie   jej   sekundowali   i   cieszyli   się   z   jej   licznych   sukcesów !

    SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY   TYM   WSZYSTKIM   MIŁYM   LUDZIOM !!!

    których   spotkałyśmy   na   swojej  drodze.
A   teraz   nadeszła   pora,   żeby     ustąpić   miejsca   młodszym,   więc  ZACHCIANKA
udaje   się   na   zasłużoną   emeryturę,   o   której   dawno   już   skrycie   marzyła.

*
    1/09/2004  -  Hodowla   zmieniła   nazwę  !  Szczenięta   których   się   spodziewamy,   przyjdą
       na   świat   z   przydomkiem   " E v a s i o n " .

    29/08/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     J a m n i k ó w   -   GĘBOWO
       FAIR   PLAY   Mały   Amant   CWC   NPwR   BOB !     ( M )     ( s . Barbara   Larska - Polska )

    22/08/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   RZESZÓW
       SEXBOMBA   Mała   Amantka   CWC   NSwR   BOB !   BOG   III     ( M )
       ( s . Henryk   Fonfara - Polska )

    1/08/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ZAKOPANE
       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   CWC   NSwR   BOB !   ( Kt )
       ( s . Henryk   Fonfara - Polska )

       SEXBOMBA   Mała   Amantka   CWC   NSwR   BOB !   ( M )     ( s . Henryk   Fonfara - Polska )

    18/07/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  KOSZALIN  
       FAIR   PLAY   Mały   Amant   CWC  NPwR   BOB !     ( M )     ( s . Andrzej   Brabletz - Polska)

    26-27/06/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -  
       SEXBOMBA   Mała   Amantka   NSwR   CWC     CACIB     ( M )   ( s. D.   Pawlikowska - Rosół - Polska )

       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   CWC     ( Kt )     ( s . Dorota   Pawlikowska - Rosół - Polska )

    19-20/06/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   SZCZECIN
       SEXBOMBA   Mała   Amantka   CWC   res.CACIB    ( M )     ( s . Yolanda   Nagler - Magal - Izrael )

    13/06/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   LUBLIN
       FOR   YOU   Mały   Amant     CWC   NPwR   BOB !   ( M )   GRATULACJE   Elu !
       ( s . Kazimierz   Ściesiński - Polska)

    6/06/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   PŁOCK  
       FOR   YOU   Mały   Amant     ( M )   zdobywa   swoje   kolejne   CWC   konsekwentnie   dążąc
       do   ukończenia   Championatu   Polski.   GRATULUJEMY !     ( s . Leszek   Siejkowski - Polska)

    4 - 6/06/2004  - E U R O P E J S K A    W Y S T A W A    P S Ó W    R A S O W Y C H   -   BARCELONA
       FLAMENCO   in   VEGAS     Mały   Amant     ( M )   wygrywa   swoją   klasę   w   międzynarodowym
       towarzystwie   i   choć   otrzymuje   " tylko"  res. CAC   pokonuje   psy   z  czołowych,   renomowanych
       hodowli   "vom Benthener Forst"   i   "Humboldtruh" !   SERDECZNIE   GRATULUJEMY   SVETLANO !
       ( s . Karl  P. Reisinger - Austria)


Europejska Wystawa - Barcelona 2004 r


    To   wielki   sukces   dla   naszej   niewielkiej   hodowli   !

    1/06/2004     Aktualny   adres     hodowli   " Mała   Amantka "   w   internecie .

    29-30/05/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  - 
       SEXBOMBA   Mała   Amantka   NSwR   CWC   CACIB   BOB !   BOG !   ( M )
       ( s . Stefan   Stefik - Słowacja )

       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   NSwR   CWC   CACIB   BOB ! ( Kt )
       ( s . Stefan Stefik - Słowacja )

    27/05/2004     O t w a r c i e   s t r o n y   h o d o w l i   " Mała   Amantka "   w   i n t e r n e c i e.

    23/05/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   SŁUPSK
       FAIR   PLAY   Mały   Amant     NPwR   CWC     ( M )     ( s . Jan   Sochalski - Polska)

    1 - 2/05/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -  
       SEXBOMBA   Mała   Amantka   NSwR   CWC   CACIB   BOB !     II BOG !   ( M )
       ( s . Hans W. Müller - Szwajcaria )

       FOR   YOU   Mały   Amant     NPwR   CWC   CACIB     ( M )     ( s. Hans .W. Müller - Szwajcaria )

    17/04/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  KWIDZYŃ
       FAIR   PLAY   Mały  Amant     NPwR   CWC   BOB !   ( M )    ( s . Ludek  Muller - Ceska  Rep. )

    2 - 4/04/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  WARSZAWA
       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   NSwR   CWC   CACIB   BOB ! ( Kt )  ( s . G.B.  TABO - Italia )

       SEXBOMBA   Mała   Amantka     NSwR   CWC   CACIB     ( M )     ( s . G.B. TABO - Italia )

    19-21/03/2004  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  KATOWICE
       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   NSwR   CWC   CACIB   BOB ! ( Kt )
       (s . Andrzej   Kaźmierski - Polska)

       SEXBOMBA   Mała   Amantka   NSwR   CWC   CACIB   BOB !   ( M )   ( s . Andrzej   Kaźmierski - Polska )

    14/03/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h  -  MIŃSK   ( Białoruś )
       FLAMENCO   in   VEGAS   Mały   Amant   ukończył     CHAMPIONAT   BIAŁORUSI.     ( M )
       (s . Marek   Lewandowski - Polska )

    13/03/2004  -  K L U B O W A     W Y S T A W A     J A M N I K Ó W   -   MIŃSK     (Białoruś)
       FLAMENCO   in   VEGAS   Mały   Amant  uzyskał tytuł   MŁODZIEŻOWY   ZWYCIĘZCA   KLUBU
       BIAŁORUSI.     ( M )   (s . L . Fairaislova - Czechy )

    28/02/2004  -  FLAMENCO   in   VEGAS   Mały   Amant   I  miejsce !   w   rankingu   KLUBU   JAMNIKA
       ( w Rosji )  tym  samym  został :   NAJLEPSZYM   MINIATUROWYM   JAMNIKIEM   DŁUGOWŁOSYM
       za   2003   rok !!!   ( M )   Serdecznie   GRATULUJEMY !

    8/02/2004  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -    RZESZÓW
       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   NSwR   CWC   BOB !     BOG !!!     ( Kt )
       ( s . Elżbieta   Chwalibóg - Polska)

       SEXBOMBA   Mała   Amantka     NSwR   CWC   BOB !   ( M )     ( s . Elżbieta   Chwalibóg - Polska )

    16/11/2003  -  M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a    P s ó w     R a s o w y c h   -   MIŃSK   (Białoruś)
       FLAMENCO   in   VEGAS   Mały  Amant    ( M )   ukończył   MŁODZIEŻOWY   CHAMPIONAT
       BIAŁORUSI     (s . E . Kuplyauskas - Rosja )

    9/11/2003  - FLAMENCO   in   VEGAS    Mały  Amant    ( M )   Mieszkający   w   Rosji   uzyskał
       Dyplom   III   stopnia   Tropowców !


    20/09/2003  -  Klubowa   Wystawa   Jamników - ANTONINEK


       FAIR   PLAY   Mały  Amant   -  MŁODZIEŻOWE     ZWYCIĘSTWO     KLUBU !     ( Kt )
       ( s . Elizabeth   Rhodin - Szwecja)

       ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   -   ZWYCIĘSTWO     KLUBU !!!   zdobyte   po  raz  drugi !
       ( Kt )     NSwR   CWC   BOB !     ( s. Elizabeth   Rhodin - Szwecja )

       DAMA  KAMELIOWA   Mała   Amantka  -  ZWYCIĘSTWO   KLUBU !!!   zdobyte   po  raz  trzeci !
       ( N )   NSwR   CWC  -  ( s. Sieghart   Muthsam - Niemcy )p o w r ó t


*   *  *  
k o n t a k t :


mobile :   0506360625


lubCopyright © 2004 by


Webmaster   :  evasion.lucy@gmail.com

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !