Wystawy

 '21  '20  '19  '18  '17  '16  '15  '14  '13  '12  '11  '10  '09  '08  '07  '06  '04


*   *  *  

N o w i n k i     2005 rok


    1/12/2005   Nasza   GALERIA   SWIĄTECZNA   została   uruchomiona !   Serdecznie   z a p r a s z a m y !


    17/11/2005   W   naszej   hodowli   urodziły   się   2   pieski  ( mahoniowe )  i  1  suczka   -   ze   skojarzenia :
        QUOMTESS   vom   Rainerschlössl   x   Ch.Mł.PL   JAZZ   Corigentia.  Suczka   jest   już   zarezerwowana !*  *  *  

Miło   nam   poinformować,   że   nasze   jamniki   zajęły   czołowe   lokaty   w   rankingu
TOP   TEN   KLUBU   JAMNIKA   w   Polsce

TOP   TEN   WSZECHCZASÓW   

ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   -   Jamnik  Długowłosy  Króliczy / suki   I   miejsce !

SEXBOMBA   Mała   Amantka   -   Jamnik  Długowłosy  Miniaturowy / suki   II   miejsce !

DAMA  KAMELIOWA   Mała   Amantka  -  Jamnik  Długowłosy  Standardowy / suki   I   miejsce !


TOP   TEN   2004 rok

ZACHCIANKA  z  Końskiego  Raju  FCI   -   Jamnik  Długowłosy  Króliczy   III   miejsce !

SEXBOMBA   Mała   Amantka   -   Jamnik  Długowłosy  Miniaturowy   I   miejsce !


TOP   TEN   DERBY

SEXBOMBA   Mała   Amantka   -   Jamnik  Długowłosy  Miniaturowy   I   miejsce !


*   *  *  

    6/11/2005   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h   -   POZNAŃ
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer   ( Kt )       N a j p i ę k n i e j s z y       J u n i o r
        Zwycięstwo     Młodzieży     POLSKI     tym     samym     ukończyła   :
        M Ł O D Z I E Ż O W Y    C H A M P I O N A T    P O L S K I   !!!   ( s. Maria   Zasada - Polska )

        E v a s i o n   MISTER   UNIVERSE   ( M )   Zwycięstwo   Młodzieży   POLSKI ~ GRATULUJEMY !!!
       ( s. Maria   Zasada - Polska )


    3/11/2005   -   Z rado¶ci±   informuję,   że   około   20-go   listopada   oczekujemy   narodzin
        szczeni±t   ze   skojarzenia :   QUOMTESS   vom   Rainerschlössl    x    JAZZ   Corigentia
        Już   przyjmuję   zamówienia   na   szczenięta  -   tylko  poważne   oferty !

    10/10/2005   -   Nast±piły   znacz±ce   zmiany   w   rozdziale   S u k i   Z A P R A S Z A M Y !

    9/10/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ZABRZE
       E v a s i o n   MISTER   UNIVERSE     ( M )   Zwycięstwo   Młodzieży   BOB   BIS   JUNIOR   !
       ( s. Małgorzata   Lewandowska - Polska )

    7/10/2005   -   Została   dodana   strona   QUOMTESS   vom   Rainerschlössl

    24 - 25/09/2005   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h   -   WROCŁAW
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer     ( Kt )     Zwycięstwo   Młodzieży
       ( s. Zygmunt   Jakubowski - Polska )

       E v a s i o n   MISTER   UNIVERSE    ( M )    Zwycięstwo   Młodzieży  -  tym   samym  ukończył  :
       M Ł O D Z I E Ż O W Y     C H A M P I O N A T     P O L S K I   !     Serdecznie   gratulujemy !!!
       ( s. Zygmunt   Jakubowski - Polska )

       SEXBOMBA   Mała   Amantka     ( M )     CWC   res.CACIB
       ( s. Zygmunt   Jakubowski - Polska )

    5/09/2005   -   Do  naszej  hodowli  przybywa      QUOMTESS   vom   Rainerschlössl     ( M )

    4/09/2005  -  K l u b o w a     W y s t a w a     J a m n i k ó w   -   BYDGOSZCZ / G±sawa


    3/09/2005   -   K r a j o w y     K o n k u r s     T r o p o w c ó w   -   O ć w i e k a / BYDGOSZCZ
        FOR  YOU  Mały   Amant   zdobył   Dyplom   I - go   stopnia  83/100 pkt.  Konkursu  Tropowców.
        SERDECZNE  GRATULUJEMY  naszemu  FORKOWI  i  jego  wła¶cicielce,  która  wspaniale
        go   wyszkoliła   i   konsekwentnie   doprowadziła   do   tego   sukcesu !!!Rzeszów 2005r.


od   lewej:
CHANELL   WINNI   z  Ostrożskych  Jezer   (Kt)
Evasion   MISTER   UNIVERSE   ( M )
GABRIELA   SABATINI   Teoria  Spisku   ( N )    21/08/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   RZESZÓW
        CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer   ( Kt )   Zw.Mł.   BOB   BOG   II   miejsce !   ( 10 mcy  ! )
       ( s. Barbara   Larska - Polska )

    21/08/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   RZESZÓW
       E v a s i o n   MISTER   UNIVERSE     ( M )   Zwycięstwo   Młodzieży   BOB   BOG   I   miejsce !
       S e r d e c z n i e    g r a t u l u j e m y    n a s z e m u    m ł o d e m u    w y c h o w a n k o w i    s u k c e s ó w !
       ( które   odniósł   w   wieku   10 mcy  !  )     ( s. Barbara   Larska - Polska )CHANELL WINNIE i MISTER UNIVERSE - 10 mcy    7/08/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   ZAKOPANE
       E v a s i o n   MISTER   UNIVERSE     ( M )     Zwycięstwo     Młodzieży
       ( s. Monika   Berger - Polska )

    25/06/2005     -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h    -     KRAKÓW
       SEXBOMBA    Mała   Amantka     CWC     res.CACIB     ( M )
       ( s. Stefan   Stefik - Słowacja )

    Prezentujemy  nasz±  importowan±  suczkę   CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer

    28/05/2005   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -    LESZNO
       SEXBOMBA    Mała   Amantka     CWC   NSwR   CACIB   BOB !     BOG   I   miejsce !    ( M )
       ( s. Hans W.  Müller - Szwajcaria )


    30/04/2005   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a   P s ó w     R a s o w y c h    -     ŁÓD¬
       SEXBOMBA    Mała   Amantka   CWC   NSwR   CACIB   ( M )
       ( s. Barbara   Larska - Polska )

    24/04/2005   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h    -     OPOLE
       SEXBOMBA    Mała   Amantka   CWC   NSwR   CACIB   BOB !   ( M )
       ( s. Erwin   Deutscher - Austria )

    17/04/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     M y ¶ l i w s k i c h   -   LUBLIN
       FOR   YOU   Mały   Amant     ( M )   tym   samym   ukończył  :   C H A M P I O N A T     P O L S K I  !!!
       CWC   NPwR   BOB     BOG   I   miejsce !     ( s. Małgorzata  Lorenc - Polska)
       BIS   III   miejsce !   ( s. Henryk   Fonfara - Polska )      SERDECZNIE   GRATULUJEMY   Elu!

    5/03/2005   -   Kilka   nowych   fotek   miotu   " M ".

    16/01/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   Sankt  Petersburg   -   ROSJA
       FLAMENCO  in  VEGAS     Mały   Amant     CW   KCK   NPwR   BOB   BIS !!!   (s.  D.Engel  -  Niemcy )

   Z  rado¶ci±  informuję,  że  FLAMENCO  został  po  raz  kolejny  wybrany :
    NAJLEPSZYM   DŁUGOWŁOSYM   JAMNIKIEM   MINIATUROWYM   w   ROSJI   za   2004 rok !!!

SERDECZNIE   GRATULUJEMY   Svetlano   !!!

    16/01/2005   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h   -   Sankt  Petersburg   -   ROSJA
       FLAMENCO  in  VEGAS    Mały   Amant     CW   CAC   NPwR   BOB     (s.  D.M   -   Italia )    ( M )p o w r ó t


*   *  *  

k o n t a k t :


mobile :  + 48  506360625


lubCopyright © 2004 by


Webmaster   :  evasion.lucy@gmail.com

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !