Wystawy

 '21  '20  '19  '18  '17  '16  '15  '14  '13  '12  '11  '10  '09  '08  '06  '05  '04


*   *  *  

N o w i n k i     2007 rok         


*   *  *  

 17/11/2007   -   M I Ę D Z Y N A R O D O W A      W Y S T A W A      P S Ó W  -  KIELCE   2007
                                Z   rado¶ci±   informuję,   że   na   kieleckiej   wystawie   psów   rasowych
                                E v a s i o n    LORELEI   otrzymała   CWC   NSwR   CACIB   oraz   BOB!
                                ( s.   Maria   Bruska   -   Polska )
                                na tej wystawie LORELEI ukończyła też CHAMPIONAT POLSKI !!!"


 11/11/2007   -   M I Ę D Z Y N A R O D O W A    W Y S T A W A    P S Ó W    R A S O W Y C H
                                O   PUCHAR   EUROPY   ¦RODKOWEJ   i   WSCHODNIEJ  -  POZNAŃ   2007

                                Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasza   10 - miesięczna     E v a s i o n    VANESSA
                                odniosła   w   POZNANIU   wielki   sukces   otrzymuj±c   następuj±ce   tytuły :
                                MŁODZIEŻOWY   ZWYCIĘZCA   EUROPY   ¦RODKOWEJ   i   WSCHODNIEJ
                                MŁODZIEŻOWY   ZWYCIĘZCA   POLSKI
                                NAJLEPSZY   JUNIOR   w   RASIE   oraz   ZWYCIĘSTWO   RASY !   ( BOB!)
                                ( s.   Marlena   Jakubowska   -   Polska )

                                a . . . jej   miniaturowy   ojciec     E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   tytuły :

                                ZWYCIĘZCA   EUROPY   ¦RODKOWEJ   i   WSCHODNIEJ   ( CWC   CACIB )
                                ZWYCIĘZCA   POLSKI   2007     ZWYCIĘZCA   RASY !   ( BOB !)
                                ( s.   Marlena   Jakubowska   -   Polska )

                                 a  także  ukończył  CHAMPIONAT  POLSKI !!!

                                SERDECZNIE   GRATULUJEMY   WŁA¦CICIELCE    LANCELOTA   !


                        20/10/2007  -   W   dniu   dzisiejszym    E v a s i o n    NICOLLE   pojechała   do   swojego
                               nowego   domu   w   Warszawie.
                               Wła¶cicielkom   życzymy   mnóstwo   rado¶ci   z   jej   posiadania.   :)

                               NANETTE  narazie  została  w  hodowli... i  dosłownie  " wchodzi  mamie  na  głowę! "


           CHANELL-ka i NANETTE - 8 tygodni


 13/10/2007  -  N a t i o n a l e     Z u c h t s c h a u    V D H    DORTMUND   -   GERMANY
                              E v a s i o n    V.I.P    at   Sundsdal's   na   dzisiejszej   wystawie   otrzymał :
                              V1. CAC/J-VDH.   CAC/J-DTK. VDH     Serdecznie   gratulujemy   wła¶cicielom!
                              ( s.   Heinz   Eiben   -   Germany )


 12/10/2007  -  Special   Supervisors   and   Organizing   Club   Bundessieger   Show   DORTMUND
                              Niestety,   na   tej  jesiennej  wystawie,  naszemu  ' synkowi '  nie  poszło  najlepiej  i
                              E v a s i o n    V.I.P    at   Sundsdal's   otrzymał   ' tylko ' :
                              V2.   Res.VDH-CAC/J.   Res.DTK-CAC/J.
                              ... ale   my   i   tak   zawsze,   będziemy   trzymać   kciuki   za   ' naszego   Fistera '   :)
                              ( s.   Sieghart   Muthsam   -   Germany )


 7/10/2007  -    I n t e r n a t i o n a l e     A u s s t e l l u n g e n   V D H    ROSTOCK   -   GERMANY
                              Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasz   eksportowany   do   Danii   ' synek '
                              E v a s i o n    V.I.P    at   Sundsdal's   zadebiutował   dzisiaj   w   klasie   młodzieży
                              i   otrzymał   V1. CAC/J-VDH.   CAC/J-DTK. VDH  -  Jugend  Sieger  Rostock 2007.
                              Wła¶cicielom   ' Fistera '   serdecznie   gratulujemy   i   życzymy   dalszych   sukcesów !
                              ( s.   Wilfried   Petersen   -   Germany )


 7/10/2007  -    K r a j o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    NOWY   DWÓR   MAZ.
                              E v a s i o n    LORELEI   otrzymała   CWC   oraz   tytuł   NSwR.   Gratulujemy!
                              ( s.   Beata   Żeglicka   -   Polska )


 29/09/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    WROCŁAW
                                E v a s i o n    VANESSA  zadebiutowała  w  klasie  młodzieży,  w  i¶cie  pięknym  stylu
                                otrzymuj±c   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY,   tytuł   NAJLEPSZEGO   JUNIORA
                                w   RASIE   oraz   ZWYCIĘSTWO   RASY !
                                ( s.   Andrzej   Brabletz   -   Polska )


  28/09/2007   -   Zainteresowanych   informuję,   że   obie   suczki   s±   już   zarezerwowane.


  28/09/2007   -   Uzupełniłam   zaległe   strony   miotu   V   i   miotu   P - serdecznie   zapraszamy. :)


  18/09/2007   -   Córeczki   CHANELL - ki   i   JAZZ'a   skończyły   wła¶nie   4   tygodnie. :)


4 tygodnie


 30/08/2007   -   E v a s i o n   VANESSA   ma   swoj±   osobn±   podstronę.   Serdecznie   zapraszamy.   :)


 26/08/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    BIAŁYSTOK
                                E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   CWC   CACIB   BOB   oraz   tytuł :
                                NAJLEPSZEGO   PSA   w   RASIE !   SERDECZNIE   GRATULUJEMY !!!
                                ( s.   Dorota   Witkowska   -   Polska )


  21/08/2007   -  W   dniu   dzisiejszym,  w  naszej  hodowli  przyszły  na  ¶wiat   dwie   dziewczynki !
                               ze   skojarzenia,   importowanej   z   Czeskiej   Republiki   -   króliczej   suki :
                               CH.MŁ.PL   MŁ.ZWYC.PL   CH.PL   CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer
                               i   CH.MŁ.PL   CH.PL   ZWYCIĘZCA   KLUBU   JAMNIKA   JAZZ'a   Corigentia


 19/08/2007   -   K r a j o w a       W y s t a w a       P s ó w       R a s o w y c h     w     RZESZOWIE
                                E v a s i o n   VANESSA  otrzymała  ocenę  wybitnie  obiecuj±ca   tytuł :
                                Najlepsze   szczenię   i   przepiękny  opis!
                                ( s.   Marek   Lewandowski   -   Polska )


 11/08/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     SOPOT
                                E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   CWC   oraz   res.CACIB.   Gratulujemy !
                                ( s.   Andrzej   Brabletz   -   Polska )


SOPOT 2007


  9/08/2007   -   Zainteresowanych   informuję,   że   ok. 20 sierpnia   spodziewamy   się   szczeni±t
                               ze   skojarzenia   mojej   importowanej   z   Czeskiej   Republiki   -   króliczej   suki :
                               CH.MŁ.PL   MŁ.ZWYC.PL   CH.PL   CHANELL  WINNIE  z  Ostrożskych  Jezer
                               x   CH.MŁ.PL   CH.PL   ZWYCIĘZCA   KLUBU   JAMNIKA   JAZZ   Corigentia
                               Już   przyjmuję   zamówienia   na   szczenięta   z   tego   skojarzenia.


  8/08/2007   -   8 - miesięczna   E v a s i o n   VANESSA,   na   le¶nym   dukcie. :)
  28/07/2007   -   Nasza   maleńka   E v a s i o n     PIRUETTE,   dzi¶   opu¶ciła   hodowlę   i   pojechała
                                do   nowego   domu   w   Przemy¶lu.   Życzymy   jej   wiele   sukcesów   wystawowych,
                                a   wła¶cicielom   mnóstwo   frajdy   i   rado¶ci   z   jej   posiadania. :)


  21/07/2007   -   Z   rado¶ci±   informuję,  że  na   MIĘDZYNARODOWYM   KONKURSIE   PRACY
                                 TROPOWCÓW   w  Grębowie,  nasz  młody  wychowanek   E v a s i o n    LANCELOT
                                 zdobył   Dyplom   III   stopnia!   Wła¶cicielce   i   LUCKOWI   serdecznie   gratulujemy
                                 i   oczywi¶cie   życzymy   Im,   dalszych   sukcesów   wystawowo - my¶liwskich.  :)


  14-15/07/07   -  Nasi   chłopcy,   opu¶cili   już,   dzień   po   dniu   " rodzinne   gniazdko ". I   tak :
                                 E v a s i o n     PAGANINI  pojechał   do   Warszawy,   a   E v a s i o n     PAVAROTTI
                                 do   Wieliczki.   Obaj   chłopcy   obiecali   pokazywać   się   na   wystawach,   więc
                                 życzymy   im   wspaniałych   sukcesów   wystawowych,   a   wła¶cicielkom   wiele
                                 rado¶ci   z   ich   posiadania. :)


  2/07/2007   E v a s i o n    LANCELOT     " Zabiłem   dzika . . . ,   cóż   to   dla   mnie   dzik " ?   :)))


LUCEK - całkiem serio, przygotowuje się do prób my¶liwskich!  23/06/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    w    KRAKOWIE
                                 Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasza   młodziutka     E v a s i o n   VANESSA
                                 na   dzisiejszej   wystawie   zadebiutowała   w   klasie   szczeni±t,   w   wieku   6 mcy !
                                 Otrzymała   ocenę   wybitnie   obiecuj±c±   ( s. Dorota   Witkowska   -   Polska )

                                 Wzięła   także   udział   w   BIS   PUPPY,   ( s. Stefan   Stefik   -   Słowacja)   gdzie
                                 z  dum±  prezentowała   ' swoje   wdzięki ' . . .   po¶ród   szczeni±t   innych   ras.   :)


                     16-17/06/2007  -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    SZCZECIN
                                 E v a s i o n    LORELEI   otrzymała   CWC   tytuł   NSwR   oraz   CACIB !
                                 ( s.   Gitty   Schwab   -   Luxemburg )


    16/06/2007   -   Nasza  wschodz±ca  ' gwiazda '  E v a s i o n   VANESSA,  kończy  dzisiaj  6  miesięcy !


foto: Dorota Masiewicz    11/05/2007   -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   w   naszej   hodowli   urodziły   się   szczenięta,
                                  2 chłopców   i   1 dziewczynka,   ze   skojarzenia :
                                  QUOMTESS  vom  Rainerschlössl   i   importowanego   ADAMA   Happy   Krion
                                  Wszystkie   dzieci   s±   zdrowe,   rude,   ¶liczne   i   czuj±   się   dobrze,   podobnie
                                  jak   dzielna   mama. :)     Suczka   i   piesek   s±   już   zarezerwowane!
                                  Poniżej   zdjęcie   ojca   naszych   aktualnych   szczeni±t,   w   wieku   1,5 roku.
ADAM   Happy   Krion  5-6/05/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    w    ŁODZI
                                 Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasz   młodziutki  piesek,   E v a s i o n    LANCELOT
                                  na   dzisiejszej   wystawie   otrzymał   CWC   NPwR   oraz  swój  pierwszy  CACIB !
                                 ( s.   Kim   Vigso   Nielsen   -   Dania )

                                 SERDECZNIE   GRATULUJEMY  i  cieszymy  się  z  jego   wspaniałych  sukcesów!

                                 Do   gratulacji   doł±cza   się   dumna   mama  :   QUOMTESS  vom  Rainerschlössl
                                 i     jego   niespełna   5   miesięczna   córeczka  :   E v a s i o n    VANESSA


  16/04/2007   -   Mała     E v a s i o n   VANESSA    -    kończy   dzisiaj   4 miesi±ce.


... stokrotka ro¶nie polna


    15/04/2007  -   K r a j o w a       W y s t a w a       J a m n i k ó w       w       CZĘSTOCHOWIE
                                 Miło   mi   poinformować,   że   na   dzisiejszej   wystawie   E v a s i o n    LANCELOT
                                 rozpocz±ł   dorosły   Championat   Polski   i   otrzymał   swoje   pierwsze   CWC
                                 występuj±c   po   raz   pierwszy   w   klasie   po¶redniej,   a   jego   siostra
                                 E v a s i o n    LORELEI   ukończyła   MŁODZIEŻOWY   CHAMPIONAT   POLSKI
                                 ( s.   Małgorzata   Lewandowska   -   Polska )

                                Serdecznie   gratulujemy   obu   wła¶cicielkom   i   życzymy   Im   dalszych   sukcesów!


    7/04/2007   -   Wszystkim   odwiedzaj±cym   nasz±   hodowlę   życzymy   zdrowych   i   radosnych
                                ¦wi±t   Wielkanocnych   i   dużo   . . . słońca  na   wiosenne   spacerki   z   pupilami.
    2/04/2007   -   Nowe    zdjęcia    na    stronie    naszego    LANCELOTA,   za   które
                                 SERDECZNIE    DZIĘKUJEMY    wła¶cicielce    Aleksandrze    Sękowskiej.


    1/04/2007   -   K r a j o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    w    LEGIONOWIE
                                 z   rado¶ci±   informuję,   że   ojciec   naszych   pięknych  szczeni±t,   młodziutki
                                 E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   kolejne   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY  
                                 i   tym   samym   ukończył   dzisiaj   CHAMPIONAT   MŁODZIEŻY   POLSKI
                                Serdecznie   gratulujemy   jego   wła¶cicielce   i   życzymy   Im   dalszych   sukcesów!
                                 ( s.   Ludek   Müller   -   Czeska   Republika )


    1/04/2007   -   Podczas   gdy   ich   ojciec :   E v a s i o n    LANCELOT   ' szaleje '   po   Wystawach,
                                dzieci   pilnie   trenuj±   postawę  ... gdzie   popadnie.


3,5 miesi±ca

E v a s i o n    VANESSA


    28/03/2007   -   Także   w   dniu   dzisiejszym   dostali¶my   piękn±   fotkę   naszego   ' Duńczyka ',
                                   za   któr±   serdecznie  dziękujemy !!!


3,5 miesi±ca

E v a s i o n   V.I.P   at   Sundsdal's    17/03/2007   -   M i ę d z y n a r o d o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h    KATOWICE
                                   E v a s i o n    LANCELOT   w   konkurencji   3   psów   otrzymuje   swoje   kolejne
                                   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY   i   tytuł   NAJLEPSZEGO   JUNIORA !
                                   Serdecznie   gratulujemy   jego   wła¶cicielce   i   życzymy   dalszych   sukcesów!!!
                                   ( s.   Małgorzata   Wieremiejczyk - Wierzchowska   -   Polska )


10-11/03/2007   -  Zainteresowanych   informuję,   że   moja   importowana,   miniaturowa   suka
                                   Champion   Polski,   Zwycięzca   Klubu   Jamnika   QUOMTESS  vom  Rainerschlössl
                                   została   pokryta   importowanym  z  Czeskiej   Republiki   ADAM'em   Happy   Krion
                                   Oczekiwany   termin   urodzenia   szczeni±t:   około   10 - 15   maja.
                                   Już   przyjmuję   zamówienia,   na   szczenięta   z   tego   interesuj±cego   skojarzenia.


    10/03/2007   -   Z   rado¶ci±   donoszę,   że   standardowa   suka   z   naszej   hodowli  -  9 letnia !!!   już
                                   DAMA   KAMIELIOWA   Mała   Amantka   na  Krajowej  Wystawie  Psów  w  Jarosławiu,
                                   wygrała  porównanie  z  młod±  suk±  z  klasy  po¶redniej  oraz  psem  z  klasy  po¶redniej
                                   otrzymuj±c   kolejne   Zwycięstwo   Rasy !   Gratulujemy   wła¶cicielce!
                                   ( s. Maria   Bruska   -   Polska )


    26/02/2007   -   W   dniu   dzisiejszym   E v a s i o n    VAGABOND   został   sprzedany   do Grecji!


    25/02/2007   -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   dwa   pieski   pojechały   już   do   nowych   domów!

                                   E v a s i o n   VERSACE   zamieszkał   w   Warszawie,   a   nasz   drugi   piesek:

                                   E v a s i o n   V.I.P   at   Sundsdal's   wczoraj   wyjechał   na   ' podbój   Europy '
                                   i   zamieszkał   w   najlepszej   duńskiej   hodowli   jamników   Sundsdal's.

                                   Naszym   'chłopcom'   życzymy   powodzenia   w  nowych   domach, a   wła¶cicielkom
                                   rado¶ci   z   ich   posiadania   i   wielu   wspaniałych   sukcesów   na   wystawach!!!


    4/02/2007   -   K r a j o w a       W y s t a w a       P s ó w       R a s o w y c h   -   RZESZÓW
                                QUOMTESS  vom  Rainerschlössl    ( M )    CWC   NSwR   BOB !   BOG   III   miejsce
                                ( s. M. Wieremiejczyk - Wierzchowska   -   Polska )


    01/01/2007   -   Wszystkim   odwiedzaj±cym   nasz±   stronę   życzymy   Szczę¶liwego   Nowego   Roku!*   *  *  

p o w r ó t


*   *  *  

k o n t a k t :

mobile :  + 48  506360625

lubCopyright © 2004 by


Webmaster   :  evasion.lucy@gmail.com

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !