Wystawy

 '21  '20  '19  '18  '17  '16  '15  '14  '13  '12  '11  '10  '09  '07  '06  '05  '04


*   *  *  

N o w i n k i     2008 rok  31/12/08 - 1/01/09   Życzymy  wszystkim  Szczęśliwego  Nowego  Roku !!! 22/12/2008  -     Zdrowych   i   radosnych   ¦wi±t   Bożego   Narodzenia   oraz
                                 wielu   wspaniałych   sukcesów   w   nadchodz±cym   2009   Roku,
                                 wszystkim   odwiedzaj±cym   nasz±   stronę   życzy
                                 L u c y n a     z     ' d z i e w c z y n k a m i '           QUEBECK i VANESSA         
           QUEBECK i VANESSA         
 13/12/2008  -   E v a s i o n    VANESSA   w   jesiennym   " kapeluszu "  na   głowie   :)))

           ...i w promykach grudniowego słoneczka


 12/12/2008  -   Nasza   importowana   z   Czeskiej   Republiki   królicza   suczka,
                              QUEBECK    Klamap   Debra   kończy   dzisiaj   pół   roku !
                              Serdecznie   zapraszamy   na   jej   podstronę. 8/12/2008  -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   obaj   chłopcy   " P "   ¶wietnie   się   spisali
                              i   uzyskali   już   w   tym   sezonie,   uprawnienia   reproduktorów.   :)
                              E v a s i o n    PAVAROTTI   w   Oddziale   krakowskim,   a   jego   brat
                              E v a s i o n    PAGANINI   w   Oddziale   warszawskim.   GRATULUJEMY ! 16/11/2008  -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     w    KIELCACH
                              E v a s i o n    PAVAROTTI   po  raz  pierwszy  wystawiany  w  klasie  po¶redniej
                              otrzymał   CWC   tytuł   Najlepszego   Psa   w   Rasie   oraz   BOB !
                              . . . . .   a   także   zaj±ł   III   miejsce   na   Grupie !   :)   SUPER !
                              SERDECZNIE     WAM     GRATULUJEMY     DOROTKO !
                              ( s.   Maria   Zasada   -   Polska ) 9/11/2008   -   Międzynarodowa    Wystawa    Psów    Rasowych    w   P O Z N A N I U
                              Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasza   królicza   E v a s i o n    VANESSA
                              " zaszalała "   także   na   zakończenie   sezonu   i   po   raz   kolejny
                              otrzymała : CWC  CACIB  tytuł  Najlepszej  Suki  w  Rasie  BOB  oraz  tytuł :
                              ZWYCIĘZCA   POLSKI  !!! . . . . . . .   a   jej   miniaturowy   ojciec  :
                              E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał  :   CWC   oraz   res.CACIB   :)

                              a  " nasi"  chłopcy   E v a s i o n    PAGANINI   i   E v a s i o n    PAVAROTTI
                              otrzymali   kolejno   lokatę   II   i   III ...,  ale   oczywi¶cie   oceny  doskonałe  :)
                              ( s.   Małgorzata   Wieremiejczyk - Wierzchowska   -   Polska ) 12/10/2008   -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     w    ZABRZU
                              E v a s i o n    PAVAROTTI   otrzymał   kolejne   ZWYCIĘSTWO   MŁODZIEŻY
                              oraz   został   Najlepszym   Juniorem   w   Rasie   . . . ,   a   w   konkurencji
                              BIS   JUNIORÓW   zaj±ł   drugie   miejsce   na   podium !   :)

                              Miło   mi   poinformować,   że     PAVAROTTI   w   tym   dniu,   spełnił
                              warunki   ukończenia   MŁODZIEŻOWEGO   CHAMPIONATU   POLSKI !
                              SERDECZNE     GRATULACJE,     DOROTKO !
                              ( s.   Roman   Sobkowicz   -   Polska ) 12/10/2008   -  K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     w    LEGIONOWIE
                              E v a s i o n    PAGANINI   otrzymał   swoje   kolejne   CWC,   a  . . .
                              E v a s i o n    LANCELOT   CWC   Najlepszy   Pies   w   Rasie   oraz   BOB !
                              SERDECZNIE     WAM     GRATULUJEMY,     DZIEWCZYNY
                              ( s.   Ina   Małecka   -   Polska )*   *  *  


 4 - 5/10/08   -   EUROPEAN   CLUBSHOW     -     KLUBKIALLITAS     -     BUDAPESZT
                               Z   ogromn±   rado¶ci±   i   prawdziw±   dum±   informuję,   że   nasza   królicza
                               E v a s i o n    VANESSA   pokonała   po   raz   kolejny   i¶cie   międzynarodowe,
                               tudzież   europejskie,   a   nawet ....   rosyjskie   towarzystwo . . . :)  
                               otrzymała   CAC   oraz   zaszczytny   tytuł   :   CLUB   WINNER !!!
                               ( EUROPEJSKI     ZWYCIĘZCA     KLUBU !!! )
                               ( s.   Dorota   Witkowska   -   Polska )


                               ..... nie   był   to   jednak   wcale,   koniec   naszych   ' zagranicznych   emocji' ,  ponieważ
                               kolejnego   dnia,    VANESSA   poszła   na   cało¶ć,   potwierdzaj±c   swoj±   klasę,   na  ....


                               EUROPEAN   DOG   SHOW   2008   i   zdobyła   kolejny   CAC   CACIB
                               oraz   tytuł :   EUROPEAN   WINNER !!!     -     ZWYCIĘZCA     EUROPY !!!
                               ( s.   Heliane   Maissen - Jarisch   -   Austria )


                               . . . zdobywaj±c   kolejno   dwa   wnioski   CAC,   automatycznie   otrzymała   tytuł :

H U N G A R I A N       C H A M P I O N  !!!           EUROPEAN CLUB WINNER - EUROPEAN WINNER - HUNGARIAN CHAMPION


            Serdecznie   DZIĘKUJEMY   wszystkim   znajomym   i   sympatykom
            mojej   VANESSY   za   przesłane   nam   gratulacje*   *  *  


 5/10/2008   -   K r a j o w a     W y s t a w a     P s ó w     R a s o w y c h     w     R Y B N I K U
                              E v a s i o n    PAVAROTTI   otrzymał   tytuł   ZWYCIĘZCY   MŁODZIEŻY
                              tytuł   :   Najlepszego   Juniora   w   Rasie   oraz   Zwycięstwo   Rasy !   ( BOB !)
                              oraz   zaj±ł   I   miejsce,   na   BEST   Off   GROUP !!!
                              SERDECZNIE     WAM     GRATULUJEMY     DOROTKO !   i   oczywi¶cie
                              życzymy   dalszych   sukcesów   wystawowych !!!
                              ( s.   Anna   Samocka   -   Polska ) 27/09/2008  -  Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   we   W R O C Ł A W I U
                              Z   rado¶ci±   informuję,   że   nasza   królicza   E v a s i o n    VANESSA
                              po   raz   kolejny,   pokonała   międzynarodowe   towarzystwo   :)   . . .  i
                              otrzymała   CWC   tytuł   Najlepszej   Suki   w   Rasie   CACIB   oraz   BOB !!!

                               a   ' nasz'   miniaturowy   synek   E v a s i o n    PAVAROTTI   zdobył   tytuł :
                               ZWYCIĘZCY   MŁODZIEŻY   (   w   konkurencji   3 )  ...  z  czego  oczywi¶cie
                               bardzo   się   cieszymy   i   SERDECZNIE   GRATULUJEMY   wła¶cicielce !
                              ( s.   Maria   Zasada   -   Polska ) 6/09/2008   -   K L U B O W A       W Y S T A W A       J A M N I K Ó W       w       OLSZTYNIE
                              Z   rado¶ci±   i   dum±   :)))   informuję,   że   na   Klubowej   Wystawie   Jamników
                              E v a s i o n    VANESSA   zdobyła   tytuł   ZWYCIĘZCY   KLUBU   JAMNIKA !!!
                              ( s.   Paula   Sunebring   -   Szwecja )


                              Jej   ojciec   E v a s i o n    LANCELOT   także   wywalczył   sobie   zaszczytny   tytuł  
                              ZWYCIĘZCY   KLUBU   JAMNIKA   oraz   dodatkowo   ZWYCIĘZCY   RASY.
                              SERDECZNIE   GRATULUJEMY !!!  -  jeste¶my   dumne   z   naszego   tatusia !!!  :)
                              ( s.   Paula   Sunebring   -   Szwecja )


                              Ponadto,   w   wyborze     NAJPIĘKNIEJSZEGO     PSA     UŻYTKOWEGO
                              "  nasz "   LANCELOT   zaj±ł   III   miejsce   na   podium.
                              Wyboru   tego   dokonała   także   szwedzka   sędzina   -   Paula   Sunebring !
                              . . . . .   uffff,   ależ   były   emocje !   :)))*   *  *   *   *  *   *   *  *  


 30/08/2008   -  Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   w   BIAŁYMSTOKU
                              E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   CWC   oraz   res..CACIB   GRATULUJEMY!
                              a   E v a s i o n    PAVAROTTI  tym  razem  tylko  ocenę  doskonał±  -  lokatę  drug±.
                              ( s.   Andrzej   Brabletz   -   Polska ) 25/08/08   -   Z   rado¶ci±   informuję,   że   pocz±tkiem   sierpnia,   do   naszej   hodowli   przybyła
                            nowa   suczka   QUEBECK  Klamap  Debra   -   import   z   Czeskiej   Republiki.
                            Jej   rodzicami   s± :   Champion   CR     UNKA   Klamap   Debra   oraz   :
                            Interchampion,  Zwycięzca  ¦wiata,  Zwycięzca  Europy  ¦rodkowej  i  Wschodniej
                            Champion :   CR,   SK,   LUX,   HU,   PL,   RO,  San   Marino, Grand Champion  SK
                            RAVEL   Klamap   Debra


           QUEBECK Klamap Debra - 2 mce


                      17/08/2008   -   Krajowa     Wystawa     Psów     Rasowych     w     NOWYM     TARGU
                                Z  wielk±  rado¶ci±  zawiadamiam,  że  nasz  ' synek '   E v a s i o n    PAVAROTTI
                                 w   Nowym   Targu   " poszedł   na   cało¶ć "   :),  a   mianowicie   zdobył :


Zwycięstwo   Młodzieży
Zwycięstwo   Rasy   BOB
Najpiękniejszy   Junior   Wystawy     III   miejsce
Zwycięstwo   Grupy     I   miejsce !
 BEST   IN   SHOW     II   miejsce !!!


                               Grupę   IV   sędziowała   p.  Anna   Samocka   -   Polska
                               Najpiękniejszy   Junior   Wystawy   s.   Peter   Rehanek   -   Czeska   Republika
                               Wybór   Najpiękniejszego   Psa   Wystawy   s.   Luis  Pinto  Teixeira   -   Portugalia


                               SERDECZNE   GRATULACJE   dla   wła¶cicielki   Mundka,   za   ogrom   osięgnięć
                               i   wysokie   lokaty   w   konkurencjach   finałowych.   Ale¶cie   zaszaleli !!!   WOW !
                               Oczywi¶cie,   życzymy   Wam   dalszych   spektakularnych   sukcesów   wystawowych !


               Evasion PAVAROTTI

                    A   to   już   sam   bohater   minionej   niedzieli
                   . . . . .   oraz   jego   trofea.   :) 9/08/2008   -    Międzynarodowa   Bałtycka   Wystawa   Psów   Rasowych   w   S O P O C I E
                               E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   CWC   NSwR   CACIB   oraz   BOB !!!
                               ( s.   Jelena   Kruus   -   Estonia )             


              NajwyraĽniej   ' pozazdro¶ciła '   ojcu   LANCELOT'owi   bałtyckich   sukcesów,
              bo   również   wybrała   się   na   wystawę  -  do   letniego   kurortu,
            gdzie   zdobyła   wszystkie   możliwe   tytuły,   a   potem . . . . .
              zażywała   relaksu,   na   sopockiej  plaży   :)

               Evasion VANESSA - na sopockiej plaży


 2/08/2008   -   Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   BALTIC   WINNER   W I L N O
                              E v a s i o n    LANCELOT   CACIB   CAC   oraz   tytuł   BALTIC   WINNER   08
                              ( s.   Hassi   Assenmacher - Feyer   -   Germany )


                              Z   rado¶ci±   informuję,   że   LANCELOT   spełnił   wła¶nie   warunki   otrzymania
                tytułu       I N T E R C H A M P I O N A  !!!          

Serdecznie   GRATULUJEMY   wła¶cicielce   p.  Aleksandrze   Sękowskiej
wspaniałych   wyników   i   ukończenia   Interchampionatu   w   rekordowym   czasie
2, 5 roku !!!


Jednocze¶nie   informuję,   że   E v a s i o n    LANCELOT   jest   pierwszym   psem
z   naszej   hodowli,   z   tytułem   INTERCHAMPIONA !!!
. . . . .  z   czego   jeste¶my   bardzo   dumni !   :)*   *  *  


 1/08/2008   -   Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   VILNIUS   SUMMER   W I L N O
                              E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał   CAC   oraz   CACIB!   GRATULUJEMY!
                              ( s.   Valentina   Iwaniszewa   -   Rosja ) 26-27/07/08  -  MIĘDZYNARODOWY   KONKURS   PRACY   TROPOWCÓW     GRĘBOWO
                               E v a s i o n    LANCELOT   zdobył   Dyplom   I   stopnia !

                              SERDECZNE   GRATULACJE   DLA   LUCKA   I   JEGO   WŁA¦CICIELKI ! 31/07/2008   -  Uzupełniłam   fotki   z   rodzinnego   spotkania   w   Krakowie.
                               Zapraszam   na   strony   naszych   chłopców   E v a s i o n   PAGANINI'ego
                               i   E v a s i o n   PAVAROTTI'ego,   który   także   ma   już   swoj±   podstronę.   :) 12/07/2008   -   Nasz   jedynak   E v a s i o n   RAPHAEL   pojechał   do   swojego   domu
                                w   Krakowie.   Wła¶cicielom   życzymy   dużo   rado¶ci   z   jego   posiadania
                                i   oczywi¶cie   wielu   znacz±cych   sukcesów   na   wystawach   :)               Evasion RAPHAEL - 9 tygodni


 11-13/06/08  -  Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   w   W A R S Z A W I E
                               E v a s i o n    VANESSA   zajęła   lokatę   II   oraz   otrzymała   res.CACIB   :)

                               E v a s i o n    LANCELOT   zaj±ł   lokatę   II   i   również   otrzymał   res.CACIB
                               . . . . widać,   to   u   nich   rodzinne   :))))))
                               ( s.   Andras   Korozs   -   Hungary )


               foto : PSK

              Za   piękne   zdjęcie   serdecznie   dziękujemy   Aleksandrze   Sękowskiej
 28/06/2008   -   Międzynarodowa   Wystawa   Psów   Rasowych   w   K R A K O W I E
                               E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   CWC   NSwR   CACIB   oraz   BOB !!!
                               ( s.   Stefan   Stefik   -   Slovakia )
                               . . . . . a   także   zajęła   3   miejsce   na   Best   of   Group !     WOW !!!
                               ( s.   Lavinia   Steer   -   Rumunia )               foto : Anna Kozłowska


                               Miło   mi   także,   poinformować   o   sukcesie   naszych   chłopców   ' P '   !
                               E v a s i o n   PAGANINI   otrzymał   lokatę   1   i   kolejne   Zwycięstwo   Młodzieży !
                               a   także   tytuł  :  Najlepszego   Juniora   w   Rasie  !!!
                               E v a s i o n   PAVAROTTI   lokatę   2   ( ocenę doskonał± )  . . . zaraz   za   bratem !

                               . . . . . szkoda,   że   chodzili   w   jednej   klasie   :(

                               Ich   ojciec,   który   także   był   na   krakowskiej   wystawie   ADAM   Happy   Krion
                               otrzymał   :   CWC   oraz   tytuł   Najlepszego   Psa   w   Rasie   a   także   CACIB !!!

                               Wszystkim   wła¶cicielkom   SERDECZNIE   GRATULUJEMY   SUKCESÓW !!!

                               oraz  równie  SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY !!!  za  to,  że  mimo  zmęczenia  upałem,
                               zgodziły   się   i   dzielnie   współuczestniczyły   w   rodzinnej   sesji   zdjęciowej ! 22/06/2008   -   Międzynarodowa  -  Wystawa   Psów   Rasowych   w   S Z C Z E C I N I E
                               E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   CWC   NSwR   CACIB   oraz   BOB !!!

                               Rado¶ć   nasza   jest   tym   większa,   że   VANESSA   pokonała   międzynarodowe
                               towarzystwo,   które   licznie   zjechało   w   tym   roku   do   Szczecina!

                               . . . . .   a   więc   dwie   duńskie   suki,   niemieck±   sukę   z   Dortmundu   :),
                               polsk±   championkę,   a   ostatecznie   także   duńskiego   psa!   WOW !!!
                               ( s.   Lavinia   Steer   -   Rumunia )               foto : Ina Małecka

              Za   fotki   ze   Szczecina   serdecznie   dziękujemy   p.   Inie   Małeckiej !

              Annie   Kozłowskiej,   za   profesjonalny   handling ! 13/06/2008   -   Nowe   fotki   na   stronie     VANESSY,   RAPHAEL'a   i   PAGANINI'ego   :) 31/05/2008   -   Międzynarodowa  -  Wystawa   Psów     L E S Z N O   -   P R E S T I G E  
                               E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   pierwsze   CWC   oraz   res.CACIB
                               i   tym   samym   rozpoczęła   swoj±   drogę   po   " dorosły "  Championat.
                               ( s.   Karl   Reisinger   -   Austria )               foto : Lucyna Pasierbek


 25/05/2008   -   E v a s i o n     RAPHAEL   ma   już   swoj±   podstronę.   ZAPRASZAMY 12/05/2008   -   Fotki   z   naszej   majówki   w   uroczej   miejscowo¶ci   Coesfeld,
                                w   której   zatrzymały¶my   się,   w   naszej   drodze   do   DORTMUNDU. 07/05/2008   -   Zainteresowanych   informuje,   że   nasza   królicza,   importowana   z   CR   suczka
                                CHANELL   WINNIE   z   Ostrożskych   Jezer   powiła   tylko   jedno   szczenię
                                 -  pieska,   który   jest   już   oczywi¶cie   zarezerwowany.   :)
                                Szczę¶liwym  tatusiem  naszego  jedynaka  jest   ROMEO  vom  Benthener  Forst.
                                Mama   z   synkiem   maj±   się   dobrze.   :)                      03/05/2008   -   M i ę d z y n a r o d o w a     W y s t a w a     P s ó w   R a s o w y c h -     ŁÓD¬
                                Z   rado¶ci±   informuję,   że   E v a s i o n    PAGANINI   otrzymał   kolejne :
                                ZWYCIĘSTWO    MŁODZIEŻY   i   tym   samym   spełnił   warunki   otrzymania
                                tytułu  :   MŁODZIEŻOWY    CHAMPION    POLSKI   !

                                E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał    CWC    oraz    res. CACIB

                                SERDECZNIE   GRATULUJEMY   OBU   WŁA¦CICIELKOM   :)
                                ( s.   Małgorzata   Lorenc   -   Polska ) 02/05/2008   -  VDH  -  E U R O P A S I E G E R      Z U C H T S C H A U  -    DORTMUND
                               E v a s i o n    VANESSA   po   raz   pierwszy   wystawiana   w   klasie   po¶redniej
                               otrzymała   lokatę   3 - ocenę   oczywi¶cie   doskonał±   oraz   bardzo   ładny   opis
                               . . . . . cóż,   nie   jest   łatwo   wygrać   w   kraju   pochodzenia   rasy.   :)
                               ( s.   Horst   Kettendörfer   -   Germany )         
        *   *  *  
               foto : Dariusz Karasek

                Jednocze¶nie   miło   mi   poinformować,   że   zaprzyjaĽniona   z   nami,   standardowa
                ADŻANTA   z   Kasztanowej   Chatki   na   tej   prestiżowej   wystawie
                VDH    EUROPASIEGER   -   znalazła   się   w   ¶cisłej   czołówce
                i   otrzymała   V1     CAC   VDH     oraz     res.CAC   DTK   !!!

                SERDECZNIE     JEJ     GRATULUJEMY   !!!

        *   *  *  

 25-26/04/08   -  Nasze   dziewczynki   " O "   opu¶ciły   wła¶nie   " rodzinne   gniazdko "
                                E v a s i o n    OLIVIA   zamieszkała   -   w   odległym   Włocławku,
                                a   E v a s i o n    ODETTE   jeszcze   dalej,   bo   w Czeskiej   Republice.
                                Wła¶cicielkom   życzymy   dużo   pociechy   z   ich   posiadania   i   oczywi¶cie
                                wielu   znacz±cych   sukcesów   na   wystawach   . . . . .   i   konkursach   :) 20/04/2008   -   K r a j o w a    W y s t a w a    P s ó w    R a s o w y c h   -   CZĘSTOCHOWA
                                E v a s i o n    PAGANINI   otrzymał    swoje   kolejne :
                                ZWYCIĘSTWO    MŁODZIEŻY    oraz    tytuł    BEST    JUNIOR  !
                                SERDECZNIE   GRATULUJEMY   POLDKOWI   I   JEGO   PAŃCI   :)
                                ( s.   Grażyna   Olender   -   Polska ) 19/04/2008   -   K r a j o w a     W y s t a w a     J a m n i k ó w     -     CZĘSTOCHOWA
                                E v a s i o n    LANCELOT   otrzymał    CWC    oraz    tytuł :
                                NAJLEPSZEGO    PSA    w    RASIE    i    ZWYCIĘSTWO    RASY
                                a   także   zaj±ł   II   miejsce   na   Best   Off   Group !

                                SERDECZNIE   GRATULUJEMY   LUCKOWI   i   WŁA¦CICIELCE !!!
                                ( s.   Ina   Małecka   -   Polska )14/04/2008   -   Fotki  z  debiutu   E v a s i o n    PAGANINI'ego  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim. 6/04/2008   -   K R A J O W A     W Y S T A W A     P S Ó W  -  NOWY   DWÓR   MAZOWIECKI
                              Z   wielk±   rado¶ci±   informuję,   że   na   Krajowej   Wystawie   Psów   organizowanej
                              przez   Oddział   w   Legionowie   -   debiutowało   dwoje   " naszych   dzieci" !

                              E v a s i o n    VERSACE     Jamnik   Długowłosy   Króliczy   -   który   otrzymał :


Z W Y C I Ę S T W O         M Ł O D Z I E Ż Y   !

oraz   :

                              E v a s i o n    PAGANINI     Jamnik   Długowłosy   Miniaturowy   -   również   otrzymał :

                             

Z W Y C I Ę S T W O         M Ł O D Z I E Ż Y   !


                                                                    ( s.   Maria   Zasada   -   Polska )


                              SERDECZNIE   GRATULUJEMY   OBU   CHŁOPCOM   UDANEGO   DEBIUTU !!!
                              i   ŻYCZYMY   IM   DALSZYCH   i   LICZNYCH   SUKCESÓW   WYSTAWOWYCH   :) 29/03/2008   -   M I Ę D Z Y N A R O D O W A      W Y S T A W A      P S Ó W  -    KATOWICACH
                              Z   rado¶ci±   informuje,   że   na   Międzynarodowej   Wystawie   Psów   w   Katowicach
                              E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   Zwycięstwo   Młodzieży   oraz   tytuł  :
                              NAJLEPSZY   JUNIOR   w   Rasie
                              ( s.   Sieghart   Muthsam   -   Germany ) 28/03/2008  -   Dziewczynki   z   miotu   " O "   skończyły   już   4  tygodnie  i  maj±  nowe  fotki.  :)
                               Obie   dziewczynki   s±   już   zarezerwowane! 26/03/2008  -   Miot   " O "   ma   już   swoj±   podstronę.   SERDECZNIE   ZAPRASZAMY 22-23/03/08  -   Wielkanocne   wyprawy   w   plener . . .   w   poszukiwaniu   wiosny,
                                 któr±   pierwsza   znalazła   oczywi¶cie   wszędobylska   E v a s i o n    VANESSAOdwiedziła   nas   także   Daksvegas   PRETTY   WOMAN,
. . . która   bardzo   zaprzyjaĽniła   się   z   moimi   " dziewczynami"                       

                                      Evasion VANESSA*   *  *  

 28/02/2008  -   QUOMTESS   vom   Rainerschlössl   urodziła   dzisiaj   2   dziewczynki !
                               o   wadze   . . . 18   i   10 dkg !


 27/02/2008  -   Kilka   nowych   fotek   na   stronie   E v a s i o n    PAGANINI'ego   ZAPRASZAMY !


 24/02/2008  -   W   oczekiwaniu   na   rozwi±zanie,   wybrały¶my   się   na   wiosenny   (?)   spacerek   :)


           od lewej : VANESSA QUOMTESS i CHANELL 9/02/2008   -   M I Ę D Z Y N A R O D O W A      W Y S T A W A      P S Ó W  -  RZESZÓW  2008
                              Miło   mi   poinformować,   że   na   Międzynarodowej   Wystawie   Psów   w   Rzeszowie
                              E v a s i o n    VANESSA   otrzymała   kolejne   Zwycięstwo   Młodzieży   i   tym   samym
                              spełniła   warunki   ukończenia   CHAMPIONATU   MŁODZIEŻY   POLSKI !
                              ( s.   Małgorzata   Wieremiejczyk - Wierzchowska   -   Polska )

                              Duma  nasza  jest  tym  większa,  że   VANESSA   ukończyła  Młodzieżowy  Championat
                              na   trzech   kolejnych   wystawach . . . . .   Międzynarodowych !
                              A   więc . . . . . WROCŁAW   -   POZNAŃ   -   RZESZÓW !   :)                     


*  *  *  


  20/01/2008   -   E v a s i o n    VANESSA   . . . . .   na   zimowym   spacerze                     


  8/01/2008   -   Zainteresowanych   szczeniętami   z   naszej   hodowli,   informuję,   że   ok. 25 lutego
                               spodziewamy   się   szczeni±t,   ze   skojarzenia   mojej   ( importowanej   z   Austrii )
                               miniaturowej   suki :   CHAMPION   POLSKI     ZWYCIĘZCY   KLUBU   2006r
                                QUOMTESS  vom   Rainerschlössl   oraz   importowanego   z   Czeskiej   Republiki
                               INTERCHAMPIONA     CHAMPIONA   " WUT "     CHAMPIONA   POLSKI
                               ZWYCIĘZCY   KLUBU   JAMNIKA   04   MŁODZIEŻ.  CHAMPIONA   POLSKI
                               YABADABADOO   Kalokagathia   Fai !*  *  *  


  01/01/2008   -   Odwiedzaj±cym   nasz±   stronę   życzymy   spełnienia   swoich   marzeń   i   planów
                                 ( także   tych   kynologicznych ),   mnóstwa  rado¶ci  z  posiadania  czworonożnych   pupili
                                  wielu   wspaniałych   sukcesów   na   Wystawach   Psów   Rasowych   i   po   prostu   . . .Szczę¶liwego   Nowego   Roku !L u c y n a     z     " d z i e w c z y n a m i "*   *  *  


k o n t a k t :

mobile :   + 48  506360625

lubCopyright © 2004 by


Webmaster   :  evasion.lucy@gmail.com

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !